Chronimy dzieci


 

W roku szkolnym 2016/17 nasze przedszkole przystąpiło do programu certyfikowania placówek oświatowych realizujących  politykę ochrony dzieci przed przemocą "Chronimy Dzieci".
Celem realizowanego programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników.
Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2017/18 nasza placówka

otrzymała Certyfikat "Chronimy Dzieci",  który jest potwierdzeniem, że nasza placówka podejmuje działania,  mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka i spełniania wszystkie standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

 

SAM 5037


 

Więcej informacji na temat samego programu oraz standardów jego realizacji można znaleźć pod adresem strony

https://chronimydzieci.pl/

 

PRZYDATNE LINKI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Rodzicu/Opiekunie kliknij i przeczytaj!

10 Kroków ku temu, by stać się lepszym Rodzicem; - ulotka prezentuje pozytywne sposoby zachęcania dzieci do tego, by dobrze się zachowywały, w tym m.in.: chwalenie dziecka, wyznaczanie granic, ustalanie zasad;

10 porad dla Rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu prez dzieci

Apel twojego dziecka! - plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko - rodzic;

Bezpieczna więź - fundament na całe życie - ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic;

Bezpieczeństwo dzieci online. kompendium wiedzy

Bezpieczny maluch - jak chronić małe dziecko (0-3 lat) przed urazami? - podstawowe informacje dotyczące unikania wypadków i urazów na które narażone jest małe dziecko;

Dziecko w sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie - broszura dotycząca problemu uwodzenia dzieci w internecie oraz ochrony prawnej dzieci przed wykorzystaneim seksualnym w internecie, uwzględniająca nowelizację kodeksu karnego (2010);

Homo-tabletis. Film kampanii "Mama, tata, tablet"- rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-2.

Gadki z psem. Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń Element kampanii społecznej GADKI nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego

Elementarz dla dzieci - oswajanie sieci - broszura przeznaczona dla dzieci i rodziców, dotycząca bezpieczeństwa w internecie, w tym ochrony komputera, komunikacji przy użyciu sieci, cyberprzemocy, rozrywki i pobierania plików z sieci;

Będę świadkiem - przeznaczone dla dzieci informacje na temat roli dziecka-świadka w sądzie, pozwalające im na oswojenie się z potencjalnie stresującą sytuacją;

 Będę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczących w procedurach karnych

Jesteś świadkiem - masz prawo - informacje dla dziecka-świadka dotyczące procedur sądowych;

Karta praw dziecka/ofiary/świadka przestępstwa - informacje nt. Karty Praw Dziecka - Ofiary Przestępstwa, przygotowanej w ramach programu ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

Być Babcią, być Dziadkiem

List do Babci i Dziadka - broszura w formie listu poświęcona relacjom dziadkowie-wnuki i budowaniu wzajemnych więzi

Dieta Malucha

Dorośnijmy razem - jak cieszyć sie udanym rodzicielstwem?

Jak zabezpieczyć dowody przemocy wobec dziecka w Internecie? - ulotka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące dokumentowania niebezpiecznych zachowań wobec dzieci w internecie;

Mój przyjaciel Necio - bajka dla dzieci, której celem jest przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie;

Mój przyjaciel Necio - nagranie bajki wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot;

Mój przyjaciel Necio - bajka wraz z animacją wykorzystywana w trakcie zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot;

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież - broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem;

 Nasza umowa o Internecie - propozycja umowy pomiędzy dzieckiem i rodzicami dotyczącej zasad korzystania z internetu;

Nigdy nie potrząsaj dzieckiem! - materiał filmowy poświęcony problemowi "dziecka potrząsanego";

Ostroźnie - dziecko! - informacje skierowane do rodziców, poświęcone przyczynom syndromu dziecka potrząsanego;

Pomyśl zanim wrzucisz -poradnik dla Rodziców nt ochrony wizerunku dzieci w Internecie - broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych;

Pomyśl, zanim kupisz - poradnik dla Rodziców nt dokonywania rozważnych zakupów sprzętu elektronicznego dla dzieci - w publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci. Broszura zawiera także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc;

Sieciaki - plakat promujący serwis Sieciaki.pl.

Sieciomozaika - materiały serwisu Sieciaki.pl - kolorowanki;


WYKAZ PLACÓWEK NIOSĄCYCH POMOC RODZINIE W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ

 

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Dziecięco – Młodzieżowa i Rodzinna
Rzeszów, ul. Hetmańska 120
tel. 017 85 – 49 - 461
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie
Niebieska Linia
Bezpłatny numer 0-800-120-002
poniedziałek – sobota od 10 do 22 godz.
niedziela od 10 do 16 godz.
 
Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne ZOZ Nr 2
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
(potrzebne skierowanie)
Rzeszów, ul. Batorego 9
Te. 017 850-90-55
 
Specjalny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Rzeszów, ul. Skubisza 4 – I piętro
Tel. 017 863-02-53, 863-69-33
 
Krajowy Ośrodek specjalno – Szkoleniowy dla Kobiet
Gorzyce, ul. 11 Listopada 12
tel. 015 836-23-70
 
Poradnia Uzależnień i Rodzinna
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. 017 862-13-14
 
Dom Samotnej Matki
Rzeszów, ul. Dojazd Staroniwa 7
tel. 017 850-72-30

 

Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 17 lok.47
tel. 17 853 81 04, 17 856 14 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PLACÓWEK INTERWENIUJĄCYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Komenda Wojewódzka Policji (wydział prewencji)
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
tel. 017 858-25-30, 858-25-31
 
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Rzeszów, ul Skubisza 4
tel. 017 863-53-89
 
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Rzeszów, ul. 3-go Maja 26
tel. 017 853-42-47
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Nowa Sarzyna, ul. Łukaszewicza 3
tel. 017 241-38-13

 

Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN
(rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w rodzinie,
Skierowanie na detoksykację i do ośrodka leczenia uzależnień,
Terapia grupowa i indywidualna, testy na obecność narkotyków
w organizmie)
Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży
- świetlica socjoterapeutyczna (14.00 – 18.00)
Rzeszów ul Targowa 9a
tel. 017 853-47-72, 852-69-19
 

 

 

ikona doc 

Polityka Ochrony Dzieci 2016

 

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie