Informacje o przedszkolu


 

Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący , dwukondygnacyjny, na osiedlu Baranówka III zlokalizowany z dala od ruchliwych ulic otoczony pięknie utrzymanym ogrodem z nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem rekreacyjnym i dużą ilością zieleni. Przedszkole posiada bardzo dobre zaplecze lokalowe i materiałowe. W placówce funkcjonuje pięć oddziałów. Sale zabaw, są jasne, przestrzenne, wyposażone w adekwatny do wieku dzieci sprzęt, materiał zabawowy i dydaktyczny oraz zaplecze sanitarne.

 

Priorytetem w pracy dla wszystkich pracowników placówki jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Kuchnia przedszkolna przygotowuje smaczne, zdrowe posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad), przestrzegane są diety dzieci z alergiami pokarmowymi. Dzieci w ciągu całego dnia mają możliwość korzystania z dystrybutora z wodą mineralną. Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje nowatorskie metody pracy. Jest kreatywna i bardzo zaangażowana w swoją pracę. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę.

 

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność 01.09.1978 r. Posiadamy ponad 30 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Programy wychowania przedszkolnego oraz ofertę edukacyjną realizujemy zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Planowane i organizowane działania edukacyjne zapewniają pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej oraz gwarantują bardzo dobre przygotowanie do edukacji szkolnej. W ramowym rozkładzie dnia proponujemy zróżnicowane formy aktywności.

 

Szczególne osiągnięcia: Przedszkole jest placówką promującą zdrowie . Posiadamy certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.Przedszkole jest członkiem Stowarzyszenia ,,EKO-DAR" oraz„Przedszkolaprzyszłości”.Od wielu lat jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnych konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej ( konkurs plastyczny i przegląd dziecięcych zespołów muzycznych "Przedszkolna orkiestra",,Biegi przedszkolaków" ) Promujemy osiągnięcia i talenty naszych wychowanków uczestnicząc z powodzeniem w licznych konkursach plastycznych przeglądach i turniejach. Bierzemy udział w europejskim programie współpracy przedszkoli- e-Twinning; Posiadamy Certyfikat ,,Chronimy dzieci" oraz tytuł ,, Przedszkole w Ruchu" przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Przedszkole uczestniczyło w projekcie Ministra Edukacji Narodowej,, Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem Społecznym Nowej Szkoły". W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przedszkolu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny wspierający rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym.Szeroką informację o podejmowanych działaniach i realizowanych przedsięwzięciach i sukcesach naszych wychowanków zamieszczamy w wydawanej gazetce „Przedszkolne a, b, c” oraz na stronie www.pp22.resman.pl.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00.um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie