Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ 

 

 

GR I

I.                   POZNAJEMY NASZE PRZEDSZKOLE 

II.                   PRZEDSZKOLACZEK MAŁY, DUŻY WIE DO CZEGO ŁYŻKA SŁUŻY

III.                  ZGODNE  ZABAWY  PRZEDSZKOLAKÓW

IV.               JESTEŚMY  SAMODZIELNI

       

    CELE:

 • zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń – salą zabaw, łazienką, szatnią – omówienie zasad poruszania się po nich;
 • przydzielenie znaczków indywidualnych i  nauka ich rozpoznawania;
 • opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk,
 • przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego spożywania posiłków – właściwe posługiwanie się sztućcami i kubkiem;
 • w czasie odpoczynku nie przeszkadzanie śpiącym kolegom – słuchanie bajek i opowiadań nauczycielki;
 • zapoznanie z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowanie zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce;
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych – dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała;
 • nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielka, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

WIERSZ DO NAUKI

PIOSENKA DO NAUKI

„Budzimy części ciała”

Natalia Łasocha

Kiedy wszystkie dzieci

Przyjdą do przedszkola,

To znak, że zabawy

Jest najwyższa pora.

Czas obudzić nogi,

Czas obudzić brzuszek,

Czas obudzić ręce

I każdy paluszek.

Czas obudzić głowę

Oczy, uszy, czoło

Czas obudzić nosek niech kicha wesoło.

 „Kółeczko”

Kręci się kółeczko , wiruje wesoło

Ida przedszkolaki, maszerują w koło.

Idę ja-idziesz Ty, dookoła: raz, dwa, trzy!

Kręci się kółeczko, zabawa wesoła,

Biegną przedszkolaki, biegną dookoła.

Biegniesz ty, biegnę ja!

Bęc na dywan, raz i dwa!

 

 

GRI IV

1. Witaj przedszkole

· Poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy, rozumienie konieczności przestrzegania umów

· Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej

· Zapoznanie dzieci oraz wdrażanie ich do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu w odniesieniu do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia

· Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka”, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad

2. Wspomnienie lata

· Poznanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu

· Uwrażliwienie na piękno wybranych regionów Polski oraz własnej miejscowości

· Nazywanie wybranych regionów Polski i rozpoznawanie ich po cechach charakterystycznych

· Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat własnych przeżyć oraz na temat treści ilustracji

3. Przedszkolak na medal

· Zaznajomienie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

· Przestrzeganie zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych

· Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole

· Zaznajomienie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym liczby 1

4. Lubimy warzywa i owoce

· Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw

· Wdrażanie do spożywania darów z sadu i ogrodu jako źródła witamin

· Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia, starannego mycia rąk przed posiłkami i w trakcie zabawy

· rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „o”, „O”

5. Matematyka Smyka

· Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni

· Rozwijanie umiejętność skupiania uwagi na prawidłowościach i rytmach oraz korzystania z nich w różnych sytuacjach

· Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania na konkretach

· Rozwijanie umiejętności mierzenia i ważenia oraz używania i stopniowania określeń, dotyczących ciężaru i długości

· Zaznajomienie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym liczby 2

 

Piosenka miesiąca

Wiersz miesiąca

 

„Mój skarb”

 

Każdy skarb swój ma jeden albo dwa,

ja mam skarbów sto najważniejszy to:

Ref: Z wakacji muszelka, pamiątka niewielka

mój wielki skarb, mój wielki skarb...

Zielony, kochany, w szufladzie schowany -

od morza dar, od morza dar...

Piasek, ciepły wiatr, Kolorowy świat...

Wakacyjne dni Przypomina mi:

Ref: Z wakacji muszelka…

Czarodziejska moc w tej muszelce śpi,

Kiedy błyszczy noc, bajkę szepcze mi...

Ref: Z wakacji muszelka…

 

 Zuch na drodze”

 

Chociaż do szkoły jeszcze nie chodzę,

wiem, co oznacza zebra na drodze,

i choć zwierzątkiem nie jest z Afryki,

znają ją dobrze najmniejsze smyki.

Gdy po ulicy auta śmigają,

na widok zebry od razu stają,

bo tam przez pasy przechodzą dzieci,

kiedy zielone światło zaświeci.

Kiedy się pali światło czerwone,

stoję i czekam… O! Jest zielone!

Wtedy rozglądam się w lewo, w prawo…

A moja mama bije mi brawo!

Zielone – idę! Czerwone – stoję!

Bo tych pędzących aut to się boję…

Są jak ogromne smoki z żelaza,

więc wyjść bez mamy mi się nie zdarza!

GR V

 

 1. .MOJE PRZEDSZKOLE
 2. DROGA DO PRZEDSZKOLA
 3. CO TO JEST CZAS?
 4. JAKI JESTEM?
 • stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zabaw w sali zajęć oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci muzycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z upływem czasu
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

 

Piosenka miesiąca

Wiersz miesiąca

 1. 1.Mieszkają między ludźmi,

           nie można ich zapomnieć,

                   lub gdzieś w ukryciu chować.

Ref.   Czary-mary, proszę

       proszę i dziękuj.

       Ja tymi słowami,

       wspaniale czaruję.

     2 Gdy mówię takie słowa,

           świat staje się piękniejszy.

           I każdy dzień pochmurny,

           staje się jaśniejszy.

Ref. Czary-mary…

                   3 Wiem kiedy wypowiedzieć

                       zaczarowane słowa,

                       i nimi wszystkich ludzi,

                       uśmiechem oczarować

Ref. Czary-mary…

Życie pędzi wciąż do przodu,

                         coraz prędzej gna i bryka.

                         I czasami w tym pośpiechu,

                         coś ważnego nam umyka.

       A więc wniosek dzisiaj stawiam,

aby każdy z nas spróbował.

                           Przy okazji, bez okazji

mówić częściej takie słowa.

Do widzenia i dzień dobry.

         Co tam słychać? jak się czujesz?

                           I poproszę i przepraszam,

                           oraz proszę i dziękuję.

                         Wtedy ludziom na tym świecie,

                           sympatyczniej ciut by było.

                         No, a przecież o to chodzi,

                         by się wszystkim milej żyło.