Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

LISTOPAD

 

 GRUPA I

 

1.      STARANNIE SIĘ MYJEMY: kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji i szeregów, rozwijanie precyzyjnej pracy palców, zachęcanie się do wypowiadania się na temat treści przedstawienia, wdrażanie do przestrzegania zasad higieny.

2.      PRÓCHNICA NAM NIE STRASZNA: rozwijanie słownika czynnego poprzez tworzenie przeciwieństw, niwelowanie obawy przed wizytą w przychodni, rozwijanie słuchu muzycznego, wyrabianie nawyków higienicznych, kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo skutkowego.

3.      NIE LUBIMY BAKTERII: rozwijanie płynności ruchu podczas nauki tańca z rekwizytem, wyjaśnienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia , kształtowanie skupienia uwagi podczas wypowiedzi koleżanek i kolegów, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.

4.      JEMY ZDROWE PRODUKTY: zachęcania do sięgania po zdrowe produkty, poznanie zasad piramidy żywienia, stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i plastycznej.

 

WIERSZ DO NAUKI

PIOSENKA DO NAUKI

MYJEMY RĄCZKI

Dłonie płucze ciepłą wodą

Mydło mocy wodzie doda.

Szoruj wewnątrz dłonie obie,

Niech bakteria w pianie tonie.

Usuń brud między palcami,

Teraz zajmij się kciukami.

Szoruj wierzchy obu dłoni,

Mydło bakterie przegoni.

Myj nadgarstki swe dokładnie,

Lewy, prawy – bardzo ładnie.

Opłucz dłonie z brudnej piany,

Teraz ręcznik idzie w tany.

Kto o zdrowie swoje dba,

Zawsze czyste ręce ma!

 

 

 

ZĄBKI

1.Białe ząbki w buzi mam,

Zawsze o nie dbam.

Często myje zęby swe,

Ja próchnicy mówię NIE!

 

Ref. Wesołą szczoteczką

zakręcę kółeczko -

Dbam o ząbki swoje,

Więc próchnicy się nie boję!

 

2. Zdrowe ząbki w buzi lśnią,

Są ozdoba mą.

Stomatolog chwali mnie,

Bo próchnicy mówię NIE!

 

 


 

GRUPA II

 

Tematy tygodnia:

1. Moja rodzina

2. Mój dom

3. Moje prawa i obowiązki

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- wzbogacenie wiedzy o rodzinie, uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi, wyjaśnienie pojęcia drzewo genealogiczne, rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga.

- rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców, rozwijanie umiejętności dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat, rozwijanie słuchu fonematycznego

- spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, kształtowanie właściwych zachowań społecznych, rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach

- utrwalanie nazw figur geometrycznych, przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii, rozwijanie kreatywności i pomysłowości

- utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie od góry itp.)

 

Piosenka „Moje prawa”sł. I muz. J. Kucharczyk

Chociaż lat mam tak niewiele,

mam już swoje prawa,

chcę być zawsze szanowany

i chcę być kochany.

I chcę, by dorośli o mnie dbali,

bym mógół szczęśliwie dorastać.

Bo prawo do szczęścia każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,

więc jak umiem, tak pomagam

mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki też każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

Wiersz I.R. Salach „Co dla zdrowia?”

Każde dziecko: duże , małe,

chce mieć zdrowie doskonałe

I dlatego dzień zaczyna

słodką, pyszną witaminą.

Witaminy znakomite

w tym jogurcie są ukryte.

Samo zdrowie znajdziesz także

W ciemnym chlebie – no a jakże!

Zdrowie drzemie w bobowicie,

Więc się czujesz znakomicie,

Zjadasz płatków porcję całą,

By ci siły przybywało.

A więc uwierz mi na słowo,

przedszkolaku mały, duży:

jedz owoce i warzywa,

bo to zdrowiu twemu służy.

 


 

GRUPA III

 

MOJA RODZINA

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,5,0,6
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • odkrywanie liter: d, D, i, I, t, T, k, K.
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,

MÓJ DOM

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, ,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,  ,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • uświadamianie dzieciom ich praw,   
 • poznawanie cech trójkąta,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 

Piosenka miesiąca

Wiersz miesiąca


Maluję wielki dom

I. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.
A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!
Ref: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.
Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.
II. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.
Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!Ref: Serduszka biją...
III. Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.
Babcia koszyków grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!
Ref: Serduszka biją...
IV. Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.
Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!
Ref: Serduszka biją...

 

(aut. Zofia Beszczyńska)

DOM

Dom otwiera swoje cztery ściany

dla babci, dziadka, tatusia i mamy,

dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa…

A mama wszystkim rozdaje uśmiechy

jak pachnące jabłka, jak słodkie orzechy,

jak rano kubek mleka.

Dom zamyka swoje cztery ściany,

kiedy w pośpiechu rano wybiegamy:

dorośli do pracy, my, dzieci, do szkoły.

Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,

znowu nas witały jego cztery ściany,

kanarek w klatce i lampa nad stołem...

I gdy przez okno zagląda już wieczór,

u nas wciąż jeszcze kwitnące w powietrzu

– kołyszą się uśmiechy.


 


 

 GRUPA IV

 

 1. Kolorowa jesień
 • Dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących jesienią
 • Poznawanie i stosowanie symboli oznaczających zjawiska pogodowe, utrwalanie następstw czasowych pór roku
 • Rozumienie konieczności dostosowywania rodzaju odzieży do aury pogodowej
 • Poznawanie ciekawostek o zmianach zachodzących w jesiennej pogodzie
 • Zapoznanie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym cyfry 5
 • Poznanie litery „t”, „T”
 1. Mój zwierzak
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt udomowionych
 • Kształtowanie pozytywnego odnoszenia się do zwierząt
 • Wdrażanie do prawidłowego zachowania (ograniczonego zaufania) w stosunku do obcych zwierząt
 • Poznanie specyfiki zawodu weterynarza
 • Zapoznanie ze znakiem matematycznym „+”, stosowanie go w prostych równaniach na konkretach
 • Poznanie litery „k”, „K”
 • Zapoznanie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym cyfry 6
 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 • Zapoznanie z utworami literackimi z różnych regionów świata
 • Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne)
 • Zachęcenie do samodzielnego korzystania z książeczek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi
 • Zapoznanie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym cyfry 7
 • Poznanie litery „e”, „E”
 1. Magia teatru
 • Zapoznanie z atrybutami teatru
 • Inspirowanie zabaw z elementami pantomimy i dramy
 • Rozwijanie kreatywności i zasobu słownictwa podczas zabaw parateatralnych
 • Poznanie litery „d”, „D”
 • Wykorzystywanie w zabawie elementów pantomimy, dramy, teatru cieni, kukiełek, pacynek

Piosenka miesiąca

Wiersz miesiąca

„Deszczowy berek”

I. Chmurka chmurkę goni,

pada, pada deszcz.

Wiatr chmurki przegonił,

już słoneczko jest.

Ref. Berek ty...

 

II. Zaświeciło słońce

to znów pada deszcz.

Kiedy ta zabawa

chmurkom znudzi się?

Ref. Berek ty...

 

III. Gonią się obłoczki,

niebo pełne chmur.

Słońce się schowało,

będzie padać znów.

 

Ref. Berek ty...

„Uciekał deszczyk przed mrozem”

Tadeusz Śliwiak

Polami, lasami, wąwozem

uciekał deszczyk przed mrozem.

Bez płaszcza, po polnych dróżkach

biegł boso na cienkich nóżkach.

Dostał kataru biedaczek,

ucieka przed mrozem i płacze.

A kiedy go wreszcie mróz dopadł,

był świt już i późny listopad.

– Uciekasz przede mną? Dlaczego?

Nie zrobię ci przecież nic złego.

Stanęli przy rzeczce nad brzegiem.

Mróz rzekł: Od dziś będziesz śniegiem.

I tak już od lat o tej porze

śnieg pada i przestać nie może.


 

GRUPA V

Tematy tygodni w listopadzie:

1.   Mój dom

2. Polska. Moja ojczyzna

3. Listopadowa pogoda

4. Zwierzęta przygotowują się do zimy

Poznanie liter: T, t  E, e K, k   I, i

Poznanie cyfry: 4,5, 6 znak matematyczny ,, +,=”

Zapoznanie z zawodami: murarz, żołnierz, meteorolog, leśniczy.

 • stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas
 • zabaw w sali zajęć oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci muzycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia oraz zastosowanie znaków matematycznych.
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z upływem czasu
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • rozwijanie zainteresowań patriotycznych.
 • rozwijanie zainteresowań nauką czytania i pisania 
 • Projekt badawczy „Ubranie” (czas trwania: listopad-grudzień)

  • rozwijanie umiejętności wyciągania logicznych wniosków
  • zapoznanie z maszynami i narzędziami potrzebnymi do szycia ubrań
  • zapoznanie z etapami powstawania ubrania
  • wzbogacanie słownictwa
  • rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci
  • poznanie różnic między strojem ludowym w współczesnym

Piosenka miesiąca

Wiersz miesiąca

            

,,Pan Listopad”

Pan listopad gra na basie
dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

           Wesoło gra muzyka,
           pada deszcz.
           Świerszcz za kominem cyka
           tańcz, gdy chcesz.

Pan listopad gra na bębnie
bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo,
pięknie koncert daje mu.

             Wesoło gra muzyka,
             pada deszcz.
             Świerszcz za kominem cyka
             tańcz, gdy chcesz.

Pan listopad gra na flecie
fiju, fiju, fiu.
Z liści złoty
ch ma berecik
a kubraczek z
nut.

               Wesoło gra muzyka,
               pada deszcz.
               Świerszcz za kominem cyka
               tańcz, gdy chcesz.

          

,, LISTOPAD”- Wanda Grodzieńska.

 

Wyszedł sobie do ogrodu

Stary, siwy Pan Listopad.

Grube palto wdział od chłodu

I kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy,

,,Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

Po listowiu kroczy sypkim,

Na ławeczce sobie siada:

,, Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada! Trudna rada!”. 

 

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie