Ochrona danych osobowych


 

rodo 1


 

 


 

rodo 3


 

 

                             Rzeszów, dnia ………………………….………

…………………………………………………….

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Upoważniam następujące osoby do odbioru z przedszkola mojego syna/córki*

 

…………..…………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO

Telefon kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważnienia udzielamy na rok szkolny ……………………………………………...……

 

Rzeszów, dnia…………………         …………………………………………….

            (podpis Matki / Opiekuna Prawnego*)

 

Rzeszów, dnia…………………         …………………………………………….

            (podpis Ojca / Opiekuna Prawnego*)

 

Informujemy, że pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione, lecz o każdym takim przypadku należy niezwłocznie poinformować dyrekcję przedszkola.     

                       

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.            Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 22ul. Ofiar Katynia 11, 35- 208 Rzeszówreprezentowane przez Dyrektora.

II.          Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną.

III.        Upoważnienie będzie przechowywane przez okres trwania upoważnienia.

IV.         Więcej informacji na stronie www.pp22.resman.pl  w zakładce  RODO  - Ochrona danych osobowych.

 

 

*Niepotrzebne skreślić

  

 

           

Rzeszów, dnia ………………………….……            

 

……………………………………………………. 

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

 

……………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie 

“ wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego dzieckautrwalonych w postaci zdjęć i filmów w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie go na: 

- stronie internetowej przedszkola www.pp22.resman.pl 

“ publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz grupy poprzez umieszczenie na: 

- stronie internetowej przedszkola www.pp22.resman.pl

 

 

w związku z realizacją zadań związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola – (np. uroczystości, wycieczki, konkursy, itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych ucznia.

 

*Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                       ...........................................................

 

                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.Administratorem danych jest: Przedszkole Publiczne Nr 22 z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia11 35-208 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola.

II.Przetwarzanie (w tym publikacja) danych w postaci: wizerunku, informacji o osiągnieciach oraz imienia, nazwiska i klasy będzie odbywało się w szczególności w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i osiągnięć uczniów.

III.Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji dla dziecka.

IV.Dane osobowe przechowywane będą na stronie przedszkola do momentu wycofania zgody lub przez okres 5 lat od zakończenia przez dziecko edukacji w Przedszkolu. Odbiorcami danych będą wszyscy zainteresowani wydarzeniami z życia przedszkola.

V.Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie w zakładce RODO 

 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Przedszkola Publicznego Nr 22w Rzeszowie:

Wioletta Rozesłaniec

email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Funkcję Zastępcy Inpektora Ochrony Danych pełni:

Mariusz  Stochla

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 

 


 

 
 

  

 

 

            Rzeszów, dnia ………………………….……            

…………………………………………………….

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

 

…………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 

…………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

“ wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego dziecka utrwalonych w postaci zdjęć i filmów w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie go na:

- stronie internetowej przedszkola www.pp22.resman.pl

 

“ publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz grupy poprzez umieszczenie na:

- stronie internetowej przedszkola www.pp22.resman.pl

                                              

w związku z realizacją zadań związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola – (np. uroczystości, wycieczki, konkursy, itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych ucznia.

 

*Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                       ...........................................................

                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.           Administratorem danych jest: Przedszkole Publiczne Nr 22 z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola.

II.         Przetwarzanie (w tym publikacja) danych w postaci: wizerunku, informacji o osiągnieciach oraz imienia, nazwiska i klasy będzie odbywało się w szczególności w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i osiągnięć uczniów.

III.    Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji dla dziecka.

IV.   Dane osobowe przechowywane będą na stronie przedszkola do momentu wycofania zgody lub przez okres 5 lat od zakończenia przez dziecko edukacji w Przedszkolu. Odbiorcami danych będą wszyscy zainteresowani wydarzeniami z życia przedszkola.

V.     Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie www.pp22.resman.pl w zakładce RODO 

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie